meghívó

Meghívó

2022 március 25.
Tisztelettel meghívom Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében 2022. május 23-án (hétfőn) 17.00 órakor tartandó nyilvános ülésére. Az ülés helye: Nagybajom Város Önkormányzat Díszterme, Nagybajom, Fő utca 40.
Javasolt napirendi pontok:
 1. Tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatokról, egyéb intézkedésekről, megtett intézkedésekről.
 2. Előterjesztés Nagybajom Város Polgármesterének a képviselő-testület nevében hozott, az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) rendeletének módosításáról.
 3. Előterjesztés Nagybajom Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodásáról, konszolidált beszámolójáról és a hozzá kapcsolódó könyvvizsgálói jelentésről.
 4. Előterjesztés a Nagybajomi Vendégváró Kft. 2021. évi működéséről.
 5. Előterjesztés a Nagybajomi Településfejlesztési Kft. 2021. évi működéséről.
 6. Előterjesztés a Nagybajomért Közalapítvány 2021. évi működéséről.
 7. Előterjesztés a Nagybajomi AC részére juttatott 2021. évi önkormányzati támogatás 
 8. Előterjesztés a Nagybajomi Város Önkormányzat településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában.
 9. Előterjesztés a Nagybajomi Alapszolgáltatási Központ, valamint az önkormányzat 2021. évi gyermekvédelmi tevékenységéről.
 10. Előterjesztés egyes étkeztetési térítési díjak és egyéb szolgáltatások díjtételeinek felülvizsgálata tárgyában.
 11. Előterjesztés a Nagybajom Fő utca 46/1 szám alatti 3/1/A/6 hrsz-ú lakásvásárlás tárgyában. 
 12. Előterjesztés a TOP_Plusz-1.2.2-21, illetve TOP_Plusz-3.1.2-21 kódszámú, Szociális célú városrehabilitáció elnevezésű konzorciumi együttműködési megállapodások tárgyában.
 13. Előterjesztés önkormányzati pályázatok ajánlattételi felhívásainak tárgyában.
 14. Egyebek 

             Meghívó és jegyzőkönyv:
             https://nagybajom.hu/meghivo-2022-05-23/