Nagybajom város logója
Tartalomjegyzék

Közös Önkormányzati Hivatal

Szervezeti és személyzeti adatok

Vezetők

portré

dr. Belovai Pál Imre

jegyző
portré

dr. Fehér József

aljegyző

Jegyzői feladatkörök

A jegyző szakmailag képzett, közigazgatási gyakorlattal rendelkező vezető. A jegyző vezeti a Hivatalt, megszervezi annak munkáját. Tevékenysége során felelős a törvényes, szakszerű, pártatlan, igazságos és színvonalas ügyintézés szabályainak betartásáért. A Hivatal felépítésének rendjét figyelembe véve ellátja a jogszabályok által hatáskörébe utalt feladatokat.

A jegyző feladatai:
 • Vezeti a közös önkormányzati hivatalt;
 • Dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben;
 • Gyakorolja a munkáltatói jogokat a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői és munkavállalói tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében;
 • Gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról;
 • Tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának ülésén;
 • Jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének és a polgármesternek, ha a döntésük, működésük jogszabálysértő;
 • Évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről;
 • Döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket;
 • Dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át;
 • Dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben;
 • A hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét;
 • Rögzíti a talált dolgok nyilvántartásába a talált idegen dologgal kapcsolatos a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló törvény szerinti adatokat, valamint a talált idegen dolog tulajdonosnak történő átadást követően törli azokat.
 
A jegyző helyettesítése

A jegyzőt távolléte vagy akadályoztatása esetén az aljegyző helyettesíti. Tanácskozási joggal – a jegyző nevében – részt vesz a képviselő-testület és bizottságai ülésein. Konkrét feladatait a jegyző külön írásban határozza meg.

Szervezeti felépítés, feladatok, szervezeti egységek

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján a képviselő-testület az önkormányzat működésével, valamint a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésére való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására közös önkormányzati hivatalt hoz létre. Az egyes hivatali szervezeti egységek feladatainak leírását a Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

A hivatal alaptevékenységét, feladat- és hatáskörét meghatározó jogszabályok: 

Álláslehetőség

Jelenleg nincs meghirdetve álláslehetőség.

PDF letöltése

Adatkezelési tájékoztató letöltése
Mérete: 82 KB

Felügyeleti szervek

A Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatala felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervei: 

Székhely: 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.
Postacím: 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.
Telefonszám: +36 82 502 600
E-mail cím: hivatal@somogy.gov.hu
Honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy/szervezeti-egysegek

Székhely: 1015 Budapest, Donáti u. 35-45.
Postacím: 1535 Budapest, Pf. 773.
Telefonszám: +36 1 488 3100
E-mail cím: tajekoztatas@mkab.hu
Honlap: https://www.alkotmanybirosag.hu/kapcsolat

Székhely: 1052 Budapest, Apáczai Cs. J. u. 10.
Postacím: 1364 Budapest 4. Pf. 54
Telefonszám: +36 1 484 9100
E-mail cím: szamvevoszek@asz.hu
Honlap: https://www.asz.hu/kapcsolatfelvetel

Székhely: 7400 Kaposvár, Gr. Apponyi Albert u. 16.
Postacím: 7400 Kaposvár, Gr. Apponyi Albert u. 16.
Telefonszám: +36 30 685 3640
E-mail cím: somogy.fou@mku.hu
Honlap: http://ugyeszseg.hu/ugyeszsegek/fougyeszsegek/somogy-megyei-fougyeszseg/

Székhely: 7623 Pécs Rákóczi út 34.
Postacím: 7623 Pécs Rákóczi út 34.
Telefonszám: +36 72 503 500
E-mail cím: birosag@pecsit.birosag.hu
Honlap: https://pecsitorvenyszek.birosag.hu/elerhetosegeink/

Székhely: Budapest, Falk Miksa u. 9-11, 1055
Postacím: 1387 Budapest Pf. 40.
Telefonszám: +36 1 475 7100
E-mail cím: panasz@ajbh.hu
Honlap: http://www.ajbh.hu/elerhetosegeink