Nagybajom város logója
Keresés
Close this search box.
Keresés
Close this search box.
Keresés
Close this search box.

Karrier, állás

NAGYBAJOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében következő munkakör/feladatkör betöltésére:

szociális igazgatási ügyintéző

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Nagybajom, Pálmajor települések vonatkozásában igazgatási feladatok, ASP szakrendszerek -iratkezelő és hagyatéki rendszerek-, használata, lakásfenntartási támogatás, gyermekvédelmi, szociális tüzifa, települési támogatás határozatok elkészítése, beszámolási kötelezettség teljesítése, igazolások kiállítása, nyilvántartások kezelése, ügyfelekkel való kapcsolattartás, Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás döntésre előkészítése, szociális bizottsági döntések előkészítése és egyéb ügyintézések.

Betöltendő állás szakmacsoportja: adminisztráció

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Hatósági jogalkalmazási

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Nagybajom

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével ( 7561 Nagybajom, Fő u. 40.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot BBER/556/2024, valamint a munkakör megnevezését: szociális igazgatási ügyintéző. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Belovai Pál Imre jegyző, 82/556-950/102 mellék. 

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

 • 4. Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma – középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, Egyéb végzettség, Érettségi vagy középfokú szakképesítés

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem
 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.03.28. 16:00
A pályázat elbírálásának módja: A pályázatok elbírálója a jegyző, aki fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2024.04.05. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: Nagybajom Város Önkormányzat
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.04.08.
Publikálás tervezett időpontja: 2024.03.10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

PDF letöltése

Pályázati felhívás letöltése Mérete: 109.6 KB

NAGYBAJOMI MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében a következő munkakör/feladatkör betöltésére:

Óvodapedagógus

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A 3-7 éves korú gyermekek óvodai nevelése,  differenciált fejlesztése az óvoda Pedagógiai Programja alapján. 

Betöltendő állás szakmacsoportja: köznevelés

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Nagybajom

Álláshirdető szervezet bemutatása: A Nagybajomi Mesevár Óvoda és Bölcsőde 6 óvodai csoporttal működő intézmény, az Oktatási Hivatal bázisintézménye, ahol magas százalékban vannak jelen különleges gondoskodást igénylő gyermekek.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet

Elvárt végzettség/képesítés:

 •  6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés  alapképzés (Bsc vagy BA), Óvodapedagógusok képzése, felsőfokú óvodapedagógusi szakképzettség

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

 •  A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
 •  A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló  okirat(ok) másolata
 •  motivációs levél
 •  Adatkezelési nyilatkozat
 •  részletes szakmai önéletrajz

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.05.10. 16:00

A pályázat elbírálásának módja: A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorló Intézményvezető bírálja el a pályázati határidő lejártát követően. Eredményes pályázat esetén a kinevezésben a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létesítésekor 3 hónap próbaidő megállapítására kerül sor.
A pályázat elbírálásának határideje: 2024.05.17. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.nagybajom.hu

 Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.09.01.

 Publikálás tervezett időpontja: 2024.04.12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

PDF letöltése

Pályázati felhívás letöltése Mérete: 108,8 KB

NAGYBAJOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében a következő munkakör/feladatkör betöltésére:

pénzügyi ügyintéző

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A 29/2012 (III.7.),Kormány rendelet alapján a II. besorolási osztályban meghatározott pénzügyi és igazgatási és gazdálkodással kapcsolatos feladatok.  Az Államháztartás rendje szerinti számviteli gazdálkodási és könyvvezetési feladatok végrehajtása: költségvetés, beszámoló, mérlegkészítés, kontírozás, könyvelés, adatszolgáltatás, statisztikák , ÁFA bevallás készítés, vagyonnyilvántartás/tárgyi eszköz kezelés.

Betöltendő állás munkakörének  szakterülete  (munkakörcsalád): Gazdálkodás/logisztikai/pénzügyi

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Nagybajom

Álláshirdető szervezet bemutatása: A Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal 2013-ban alakult. Jelenleg kettő település közigazgatási feladatait látja el Nagybajom és Pálmajor tekintetében.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

 • Középfok – szakképzettség, Matematika és statisztika, tovább nem bontható, pénzügyi-számviteli ügyintéző

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • államháztartásban könyvelési tapasztalat

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

 • A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés: 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), főiskola, önkormányzati gyakorlat, mérlegképes könyvelői végzettség
  A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
  A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • Adatkezelési nyilatkozat
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
A pályázat benyújtásának határideje: 2024.04.30. 08:00
A pályázat elbírálásának módja: A pályázat benyújtási határidejének lejártát követően az érvényes pályázatokat benyújtók meghallgatása után a jegyző, mint munkáltató dönt a kinevezésről.
A pályázat elbírálásának határideje: 2024.05.03. 12:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: Nagybajom Város Önkormányzat honlapja
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.05.06.
Publikálás tervezett időpontja: 2024.04.20.
 
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.
PDF letöltése

Pályázati felhívás letöltése Mérete: 108,9 KB

Tartalomjegyzék