Választás

Országgyűlési, helyi, európai parlamenti

Önkormányzati és polgármester-választásokat Magyarországon öt évente tartanak. A polgármestert a települések választópolgárai közvetlenül választják. Érvényesen szavazni kizárólag egy jelöltre lehet. Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.

 

Magyarország Alaptörvénye alapján minden, Magyarország területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar és európai uniós állampolgárt megillet az a jog, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó legyen (ez az úgynevezett aktív választójog). Részt vehetnek a választásban a magyarországi lakóhellyel rendelkező, menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert nagykorú személyek is.

 

A passzív választójog (azaz a választhatóság joga) a magyar állampolgárokat és a magyarországi lakóhellyel rendelkező európai uniós állampolgárokat illeti meg.

 

Nincs választójoga annak, akit a bíróság a választójogból kizárt bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt, vagy kiskorú.

A helyi önkormányzati képviselők választása

A 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú településeken a választás ún. „egyéni listás” választási rendszer alkalmazásával történik. 

 

A 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település egésze alkot egy választókerületet, amelyben a képviselők száma a következőképpen alakul: a) 100 lakosig 2 fő, b) 1 000 lakosig 4 fő, c) 5 000 lakosig 6 fő, d) 10 000 lakosig 8 fő A települési önkormányzati képviselők száma a 2019. január 1-jei lakosságszám alapján került meghatározásra.

 

Egyéni listás képviselőjelölt az, akit a település választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. 

 

A szavazólapon a választópolgár akár egy, akár több, de legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, ahány mandátum a településen kiosztható. 

 

Az egyéni listán képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén sorsolással (a szavazólapon szereplő sorrend sorsolásához képest új sorsolást kell tartani) kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot. 

A polgármester választása

A polgármestert a települések választópolgárai közvetlenül választják. Érvényesen szavazni kizárólag egy jelöltre lehet. Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.

Nemzetiségi képviselők választása

Települési nemzetiségi önkormányzati választást ott lehet kitűzni, ahol a legfrissebb népszámlálás során legalább 25-en az adott nemzetiséghez tartozónak vallották magukat. Magyarországon 13 törvényben elismert nemzetiség van, a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán. A nemzetiségi önkormányzatokat öt évre választják.

 

Az a választójoggal rendelkező állampolgár szavazhat a nemzetiségi képviselők választásán és/vagy indulhat jelöltként, aki felveteti magát a nemzetiségi névjegyzékbe.

 

Forrás: www.valasztas.hu

Népszavazás (országos, helyi)

Az országos népszavazás érvényes, ha az összes választópolgár, azaz a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok és a magyarországi lakcímmel nem rendelkező „külhoni” regisztrált választópolgárok több mint fele érvényesen szavazott.

 

Az országos népszavazás eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott, azaz nincs szavazategyenlőség.

Az országos népszavazáson az szavazhat, aki magyar állampolgár, nagykorú, azaz 18. életévét betöltötte, vagy 18. életévének betöltése előtt házasságkötéssel nagykorúvá vált és a bíróság nem zárta ki a választójogból.

 

A helyi önkormányzat képviselő-testülete helyi népszavazást rendelhet el a képviselő-testület hatáskörébe tartozó ügyben. A képviselő-testület helyi népszavazás elrendeléséről szóló határozata tartalmazza a helyi népszavazásra bocsátott kérdést, továbbá rendelkezik a helyi népszavazás költségvetéséről. A kérdést a kezdeményezésben megfogalmazott formában kell helyi népszavazásra bocsátani.

 

A helyi népszavazás érvényes, ha a választópolgárok több mint fele érvényesen szavazott, és eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott.

 

Forrás: www.valasztas.hu

Tartalomjegyzék

A Helyi Választási Bizottság dokumentumai

HVB Polgármesterválasztás eredménymegállapítása
PDF letöltése

Határozat letöltése
Mérete: 395.5 KB

HVB Képviselőválasztás eredménymegállapítása
PDF letöltése

Határozat letöltése
Mérete: 672.5 KB

HVB Roma nemzetiségi választás eredménymegállapítása
PDF letöltése

Határozat letöltése
Mérete: 576.0 KB

Aktuális választási információk

OEVB határozatok

Az OEVB határozatok elérhetőek innen: https://www.valasztas.hu/