Nagybajom város logója
Tartalomjegyzék

Stratégiák, koncepciók, tervek

Integrált Városfejlesztési Stratégia

Az integrált városfejlesztési stratégia egy fejlesztési szemléletű középtávú dokumentum, amelynek célja a területi alapú, területi szemléletű tervezés megszilárdítása a városokban, a városrészre vonatkozó célok meghatározása, és azok középtávú megvalósítása. 

PDF letöltése

Dokumentum letöltése
Mérete: 5844.5 KB

PDF letöltése

Településfejlesztési stratégia 2023 május 8.
Mérete: 7137.4 KB

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Nagybajom Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.

PDF letöltése

Dokumentum letöltése
Mérete: 1537 KB

Helyi Építési Szabályzat

A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, telket alakítani, építési és bontási tevékenységet folytatni, épület, építmény rendeltetését megváltoztatni, valamint ilyen célra hatósági engedélyt adni – az általános érvényű jogszabályok mellett – e rendelet előírásainak és a szabályozási terveknek megfelelően szabad.

PDF letöltése

Dokumentum letöltése
Mérete: 553.8 KB

Településképi rendelet

A rendelet célja Nagybajom sajátos településképének társadalmi bevonás és konszenzus által történő védelme és alakítása. A helyi védelem célja a Nagybajom településképe és története szempontjából meghatározó építészeti örökség kiemelkedő értékű elemeinek védelme, jellegzetes karaktereinek a jövő nemzedékek számára történő megóvása.

PDF letöltése

Dokumentum letöltése
Mérete: 705.8 KB

PDF letöltése

Belterületi szabályozási terv letöltése
Mérete: 2001.5 KB

PDF letöltése

Külterület szabályozási terv letöltése
Mérete: 32551.4 KB

PDF letöltése

Településszerkezeti terv letöltése
Mérete: 4784.8 KB