meghívó

Meghívó

2022 március 25.
Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagybajom Fő utca 40. (Városháza) nagytermében 2022. március 28-án (hétfő) 17.30 órakor ülést tart, melyre meghívom. A nyilvános ülést követően zárt ülés tartására kerülhet sor.
NAPIREND:
 1. Tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatokról, a megtett intézkedésekről.
 2. Előterjesztés Nagybajom Város Önkormányzat Képviselőtestületének az ebtartásról szóló 7/2003. ( VI. 4.) számú rendelete hatályon kívül helyezéséről.
 3. Nagybajom Város Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadása.
 4. Előterjesztés  a Nagybajomi Kulturális Intézmény, Művelődési Ház és Könyvtár.
 5. Gyergyai Albert Városi Könyvtárának 2021. évi beszámolójáról valamint a 2022. évi munkatervéről.
 6. Előterjesztés óvodai beiratkozás időpontjáról.
 7. Előterjesztés a KAVÍZ gördülő fejlesztési tervének módosításáról.  
 8. Előterjesztés a Kamerarendszer kiépítése Nagybajomban című pályázattal kapcsolatos többletköltségek ráemelési igény formájában történő érvényesítéséről.
 9. Előterjesztési a Nagybajomi Ipari Park területén megkötendő iroda  és telek bérleti szerződésekről.  
 10. Előterjesztés Nagybajom Város Önkormányzata közbeszerzési tervének elfogadásáról. 
 11. Egyebek. 

A nyilvános ülést követően zárt ülés tartására kerül sor, melynek napirendje:
 1. Előterjesztés  Nagybajomi Kulturális Intézmény, Művelődési Ház és Könyvtár megbízott vezetőjéről.
 2. Szociális ügyek.
 3. Egyebek. 

Meghívó és jegyzőkönyv:
https://nagybajom.hu/meghivo-2022-03-28/