meghívó

Meghívó

2022 február 10.
Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagybajom Fő utca 40. (Városháza) nagytermében 2022. február 14-én (hétfő) 17.00 órakor ülést tart, melyre meghívom. A nyilvános ülést követően zárt ülés tartására kerülhet sor.
NAPIREND:
  1. Tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatokról, a megtett intézkedésekről.
  2. Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről
  3. Nagybajom Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének elfogadása, költségvetési rendeletének megalkotása, illetve a költségvetéshez kapcsolódó határozat elfogadása.
  4. Előterjesztés szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztásáról. 
  5. Egyebek, tájékoztatók

Meghívó és jegyzőkönyv:
https://nagybajom.hu/meghivo-2022-02-14/