Nagybajom város logója

Meghívó

Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagybajom Fő utca 40. (Városháza)  nagytermében

2022. szeptember 26-án (hétfőn) 17.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében. 

 

Nagybajom, 2022. szeptember 24.

Pirka Mátyás sk.

polgármester

dokumentum letöltése

Meghívó letöltése
Mérete: 240.6 KB

PDF letöltése

Jegyzőkönyv 1. letöltése
Mérete: 3860 KB

Javasolt napirendi pontok

1.1 Előterjesztés az Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítésére és elkészítéséhez kapcsolódó települési főépítészi tevékenység elvégzésére /TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00018/

1.2 Előterjesztés az Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítéséhez kapcsolódó közbeszerzési szakértő kiválasztására /TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00018/

1.3 Előterjesztés az Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére /TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00018/

1.4 Előterjesztés az Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítéséhez kapcsolódó rehabilitációs sza kértő kiválasztására /TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00018/

1.5 Előterjesztés a sportcsarnok épületének energetikai korszerűsítése Nagybajomban című pályázathoz kapcsolódó ajánlattételi felhívásról / TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00016/

1.6 Előterjesztés a sportcsarnok épületének energetikai korszerűsítése Nagybajomban című pályázathoz kapcsolódóan rehabilitációs környezettervező szakmérnöki/szakértői tevékenység elvégzésére / TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00016/

1.7 Előterjesztés a sportcsarnok épületének energetikai korszerűsítése Nagybajomban című pályázathoz kapcsolódóan energetikaiszakmérnöki tevékenység elvégzésére / TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00016/

1.8 Előterjesztés a VP6-19.2.1.-31-1.1.3-17 kódszámú, Kulturális és természeti környezet fejlesztése, vidéki örökség megorzése, hasznosítása, környezettudatosságot szolgáló tevékenységekkel kapcsolatos pályázatról

1.9 Előterjesztés MFP-BJA/2022 kódjelű „Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása-2022” című pályázati konstrukcióban megvalósuló szilárd burkolatú járda javításához, felújításához szükséges anyagok beszerzéséről

1.10 Előterjesztés az MFP-UHK/2022 kódszámú pályázati kiírásra benyújtott, „Útburkolat felújítás Nagybajomban” című projekt megvalósításával kapcsolatos ajánlattételi felhívásról

Írásos előterjesztés
Előadó:
Pirka Mátyás polgármester

Írásos előterjesztés
Előadó:
Pirka Mátyás polgármester

Írásos előterjesztés
Előadó:
Pirka Mátyás polgármester, Törő Krisztina intézményvezető

Írásos előterjesztés
Előadó:
Pirka Mátyás polgármester

Írásos előterjesztés
Előadó:
Pirka Mátyás polgármester

Írásos előterjesztés
Előadó:
Pirka Mátyás polgármester

Írásos előterjesztés
Előadó:
Pirka Mátyás polgármester

Írásos előterjesztés
Előadó:
Pirka Mátyás polgármester

Tájékoztatom, hogy az egyes napirendekhez kapcsolódó előterjesztések – amennyiben azok nem a meghívóval együtt kerülnek megküldésre – az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata értelmében legkésőbb az ülés kezdete előtt kiosztásra kerülnek. Továbbá tájékoztatom, hogy a nyilvános ülés megtartását követően zárt ülés megtartására kerül/het/ sor, melynek fő napirendi javaslata a képviselőtestület hatáskörébe tartozó személyi kérdések, illetve rendkívüli települési támogatások elbírálása.