Nagybajom város logója

Nagybajomi Települési Értéktár

Az Országgyűlés 2012-ben fogadta el a Magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényt (továbbiakban: Htv.). Megalkotásának célja az országos és helyi értékek tudatosítása, számbavétele és védelmének biztosítása. 

Az „Alternaiv” Egyesület javaslatára Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ennek alapján hozta létre a Nagybajomi Települési Értéktárt 2018-ban. A települési értéktár működésével kapcsolatos adminisztratív teendők ellátásáról az „Alternaiv” Egyesület gondoskodik. 

Értéktár bizottság

 • Farkasné Zsobrák Ilona bizottsági tag, Nagybajom Város Pedagógiai Díjasa, Nagybajom Város Környezetvédelméért Díj kitüntetettje.
 • Ballér Jánosné bizottsági tag, Nagybajom Város Kulturális és Művészeti Díjasa.
 • Major Tibor bizottsági tag, értékőr, helyi anekdotakincs feltárója.
 • Rázsits Veronika bizottsági tag, Nagybajomi Kulturális Intézmény vezetője, Alternaiv Egyesület alelnöke. 

Helyi érték

A helyi érték: Nagybajom városa szempontjából meghatározó jelentőségű, a városhoz való tartozást kifejező egyedi szellemi termék, tárgy, kulturális alkotás, hagyomány, jelkép, természeti érték stb., amelyet a Települési Értéktár Bizottság annak minősít.

Javasaltokat a helyi értéktár bizottságnak lehet eljuttatni e-mailben vagy személyesen.
E-mail: nbajomkonyvtar@gmail.com

személyesen: Rázsits Veronika. 

Web: https://www.alternaiv.hu/ertekor/

Értékőr csoport

Az értéktár bizottság és értékőr csoport havi rendszerességgel ülésezik a Pálóczi Horváth Ádám Művelődési Házban, a csoporthoz bárki csatlakozhat. Bővebb információ az értéktár bizottság titkárától lehet kérni: Rázsits Veronika, +36 30 356 5222.

A helyi értékőr csoport 2018 nyarán egy YouTube-videót állított össze a nagybajomi értékekből. A videóban szereplő helyek, tárgyak, szellemi értékek és személyek köre nem teljes, folyamatosan bővül. 

Értéktár-médiamegjelenés

Értékkategóriák

Az országgyűlési rendelet a nemzeti értékeket a következő, szakterületenkénti kategóriák szerint azonosítja és rendszerezi:

 • agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai – beleértve az erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy területét -, különösen a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és növényfajták;
 • egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és fürdőkultúra;
 • épített környezet: a környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített (mesterséges) része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;
 • ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés – beleértve a kézműipart, kézművességet is – szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-, gép- és műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás;
 • kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek;
 • sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények;
 • természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a fizikai és biológiai képződmények vagy képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képződmények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;
 • turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó-ipari termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások.
Tartalomjegyzék