Nagybajom város logója
Keresés
Close this search box.
Keresés
Close this search box.
Keresés
Close this search box.

Anyakönyvi ügyek

Anyakönyvi Iroda

Anyakönyvvezető: Murányiné Balogh Mónika
Telefon: +36 82 556 956 
Email: muranyine.monika@nagybajom.hu
Helyszín: Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal, 7561 Nagybajom, Fő u. 40.
Elérhetősége:  Erre a linkre kattintva nyitható meg.

A gyermek nevének megállapítása

Szolgáltatás indítása

Írásban vagy szóban előterjesztett kérelemre, illetve hivatalból folytatandó az eljárás.

Határidők

21 napon belül.

Benyújtandó dokumentumok

Születési anyakönyvi kivonat.

Eljáró szerv

Nagybajom Város Jegyzője.

Felettes szerv/jogorvoslat

Somogy Megyei Kormányhivatal.

Egyéb információk

A jegyző a gyermek családi és utónevének megállapítása érdekében, ha a szülői felügyeletet közös gyakorló együtt élő vagy különélő szülők a gyermek családi és utónevének meghatározásával kapcsolatos megállapodásukat a jegyző felhívásától számítva harminc napon belül nem jelentik be, tárgyalást tart a szülők megállapodásának elősegítésére. A tárgyalás eredményeként a szülők döntése alapján, eredménytelensége esetén határozattal dönt a gyermek családi és utónevéről.

A gyermek – szüleinek megállapodása szerint – apjának vagy anyjának születési vagy házasságkötéssel szerzett családi nevét viseli. Ha a szülők nem kötöttek házasságot, a gyermek nem viselheti az anyja más személlyel kötött házassága folytán viselt nevét, ha azt az anya a házasságra utaló toldással viseli. A gyermek családi névként szüleinek összekapcsolt családi nevét is viselheti, akkor is, ha a szülők a házasságkötés után családi nevüket nem kapcsolták össze vagy a szülők nem kötöttek házasságot. A gyermek családi neve legfeljebb kéttagú lehet.

Ha a szülői felügyeleti jogot csak az egyik szülő gyakorolja és felhívás ellenére a gyermek utónevét – a felhívás közlésétől számított harminc napon belül – nem határozza meg, a gyermek utónevét a jegyző állapítja meg.

Az eljárás illetékmentes.

Vonatkozó jogszabályok
  • 2013. évi V. törvény a polgári törvénykönyvről.
  • 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről.
  • 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról.
Tartalomjegyzék