Nagybajom város logója

Nagybajomi Mesevár Óvoda

Vezető: Törő Krisztina

Cím: 7561 Nagybajom, Fő utca 48.

Telefon: 82/556-986

E-mail: mesevar@nagybajom.hu 

OM azonosító: 202424

Fenntartó: Nagybajom Város Önkormányzata

Honlap: www.mesevarnagybajom.hu 

Óvoda csoportok száma:

Gyermeklétszám: 170 fő 

Szakmai elismerések: 

  • Oktatási Hivatal Bázisintézménye 2017 óta
  • „Zöld Óvoda” 2017 óta
  • „Biztonságos Óvoda” 2020 óta
Az intézményről

A Nagybajomi Mesevár Óvoda és Bölcsőde intézményében hat óvodai és egy bölcsődei csoport működik, összesen 180 gyermekkel. Településünk sajátosságaiból adódóan magas a különleges gondoskodást igénylő gyermekek száma, melybe beletartoznak a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdők, illetve a sajátos nevelési igényű gyermekek is. Mindezeket figyelembe véve nagy hangsúlyt fektetünk az egyéni képesség fejlesztése és kibontakoztatására, a felzárkóztatásra és a tehetség ígéretek megsegítésére. Szakmai programunk alapján, az óvodai nevelés mindennapjaiban minél több lehetőséget biztosítunk a tapasztalatszerzésre, az egyes cselekvések változatos körülmények között történő alkalmazására, gyakorlására, melyhez igyekszünk minél több közös élményt biztosítani. Meggyőződésünk, hogy munkánkat csak Nagybajom Város közösségébe ágyazottan, a családokkal való szoros együttműködés megvalósításával és kölcsönös tiszteleten alapuló partner kapcsolataink ápolásával vagyunk képesek hatékonyan végezni. Pedagógiai Programunk kiemelt területei között szerepel az egészséges életmód szokásrendszerének közvetítése, a fenntartható fejlődés biztosításán alapuló környezettudatos magatartás alakítása. Különös gondot fordítunk a tudatos tervezőmunkára, melynek szellemében az optimális egyensúly megteremtésére törekszünk az ismeretátadó, értelmi képességek fejlesztése és az érzelmi intelligenciát meghatározó céltudatos nevelőmunka között. Nevelőtestületünk több éves közös munkájának eredményeképpen országosan is elismert szakmai munkánk, mely felhatalmaz bennünket arra, hogy térségünkben meghatározó szerepet töltsünk be a hálózati tanulásban. Az Oktatási Hivatal Bázisintézményeként, a köznevelésben dolgozó pedagógusoknak havi rendszerességgel adunk át jó gyakorlatokat, innovációkat, ezek újszerű megvalósítását segítő módszertani kultúrát, melyeket mind elméleti, mind gyakorlati tapasztalatokkal támasztunk alá az intézménybe látogatók számára. Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye pályázaton két alkalommal vettünk részt sikeresen, melynek köszönhetően 2017-től már a második ciklusban viseljük büszkén a címet. Nagybajom adottságainál fogva és természetföldrajzi elhelyezkedése miatt, kötelességünknek éreztük a „Zöld Óvodák” hálózatához való csatlakozást. Ennek érdekében pályázatot nyújtottunk be az Agrárminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériumának közösen meghirdetett felhívására 2017-ben, mint első alkalommal, 2020-ban, mint második alkalommal pályázó intézmény. Mindkét pályázatunk sikeresnek bizonyult, melynek köszönhetően „Zöld Óvoda”, illetve „Címmegtartó Zöld Óvoda” címmel rendelkezünk. Szintén a 2020-as évben lettünk jogosultak a „Biztonságos Óvoda” cím viselésére, melynek lényege, hogy az óvodai nevelés keretein belül, közlekedésbiztonsági ismereteket közvetítsünk a gyerekek számára, mellyel megvalósítható a balesetmentes közlekedésre való felkészítés.