Nagybajom város logója
Keresés
Close this search box.
Keresés
Close this search box.
Keresés
Close this search box.

Nagybajomi Református Egyházért Alapítvány

Cím: 7561 Nagybajom, Fő u. 69.

Elnök: Fejér István lelkipásztor

Adószám: 18786150-1-14

Telefon: +36 30 480-1727

E-mail: reformatus.nagybajom@gmail.com

Weblap:  http://www.refdunantul.hu/lap/nagybajom/cikk/mutat/1-1/

Az alapítvány célja: A Nagybajomi Református Egyházközséghez tartozó, az elődök által korábban létrehozott szellemi és tárgyi értékek fenntartása, megóvása, továbbépítése. A gyülekezeti hitélet és a református közösséghez tartozás elősegítése, az ezt célzó alkotások, szellemi termékek létrejöttének támogatása. Ennek megfelelően:

  • a református hitéleti tevékenység anyagi támogatása;
  • a gyülekezeti ingatlanok (templom, lelkészlakás, gyülekezeti terem stb.) építése, korszerűsítése, felújítása, és az épületek berendezéseinek karbantartása, beszerzése;
  • a hitoktatáshoz szükséges felszerelések és eszközök feltételeinek biztosítása;
  • egyházközségi és egyházmegyei rendezvények anyagi támogatása;
  • missziói tevékenység (pl. kiadványszerkesztés, iratterjesztés) támogatása;
  • testvérgyülekezetekkel való kapcsolattartás támogatása;
  • az egyházközség történetének feldolgozása, hagyományainak ás tárgyi emlékeinek felkutatása, mindezek szóbeli és írásbeli közreadása;
  • a protestáns polgári hagyományok és értékek megőrzése, ezek minél szélesebb körben való megismertetése.