Szociális ügyek

Szociális Iroda

Ügyintéző: Trollné Kis-Pál Katalin

Telefon: +36 82 556 950 (116-os mellék)

Email: trollne.kata@nagybajom.hu

Helyszín: Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal, 7561 Nagybajom, Fő u. 40.

Címnyilvántartás

Kizárólag a települési jegyző hatáskörébe tartozik az ingatlanok címének nyilvántartásba vétele.

Szolgáltatás indítása

Az eljárás kérelemre indul.

Jogosultak köre

Az ingatlan felett rendelkezni jogosult személy.

Mit kell tennie?

A kérelmet be kell nyújtani.

Határidők

Azonnal, teljes eljárás lefolytatása esetén 60 nap.

Benyújtandó dokumentumok

Az ügyfél rendelkezésére álló tulajdonjogot igazoló okirat.

Eljáró szerv

Nagybajom Város Önkormányzat Jegyzője.

Felettes szerv és jogorvoslat

Nincs.

Egyéb információk

Az ügyintézés illetékmentes.

Vonatkozó jogszabályok

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet.

Fogalmak

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti értelmezések.

Tartalomjegyzék