Kereskedelmi, ipari ügyek

Pénzügyi Iroda

Ügyintéző: Takács Zoltán

Telefon: +36 82 556 950 (106-os mellék)

Email: takacs.zoltan@nagybajom.hu

Helyszín: Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal, 7561 Nagybajom, Fő u. 40.

NAPÜGYINTÉZÉS
Hétfő08:00-12:00 és 13:00-16:00
Keddnincs ügyfélfogadás
Szerda08:00-12:00 és 13:00-16:00
Csütörtöknincs ügyfélfogadás
Péntek08:00-12:00

Adatváltozás ipari tevékenységben

Szolgáltatás indítása

Az eljárás kérelemre indul.

Jogosultak köre

Az ipari tevékenység végzője.

Mit kell tennie?

Az adatváltozás bejelentésére irányuló kérelem benyújtása az e-önkormányzat portálon.

Határidők

Az ipari tevékenység végzője a telepengedély megadását, illetve a bejelentést követően a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást – az ipari tevékenység változtatását ide nem értve – haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.

Ügyintézési határidő: sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap.

Benyújtandó dokumentumok
  • Adatváltozás bejelentése.
  • Ipari tevékenység folytatásához szükséges bejelentés.
Eljáró szerv

Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője.

Felettes szerv és jogorvoslat

Somogy Megyei Kormányhivatal.

Egyéb információk

A jegyző az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi. Telepengedély-köteles tevékenység esetében a jegyző a nyilvántartásba való bejegyzést követően, a korábban kiadott telepengedély bevonásával egyidejűleg a módosított adatoknak megfelelő telepengedélyt ad ki. A telep használatára jogosult személyében történő változás esetén a változást, annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult köteles bejelenteni. A telepen folytatott ipari tevékenység változása esetén az új tevékenység tekintetében az eljáró hatóság engedélyezési eljárás folytat le.

Tartalomjegyzék