Nagybajom város logója
Keresés
Close this search box.
Keresés
Close this search box.
Keresés
Close this search box.

Kereskedelmi, ipari ügyek

Pénzügyi Iroda

Ügyintéző: Takács Zoltán

Telefon: +36 82 556 950 (106-os mellék)

Email: takacs.zoltan@nagybajom.hu

Helyszín: Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal, 7561 Nagybajom, Fő u. 40.

Adatváltozás ipari tevékenységben

Szolgáltatás indítása

Az eljárás kérelemre indul.

Jogosultak köre

Az ipari tevékenység végzője.

Mit kell tennie?

Az adatváltozás bejelentésére irányuló kérelem benyújtása az e-önkormányzat portálon.

Határidők

Az ipari tevékenység végzője a telepengedély megadását, illetve a bejelentést követően a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást – az ipari tevékenység változtatását ide nem értve – haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.

Ügyintézési határidő: sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap.

Benyújtandó dokumentumok
  • Adatváltozás bejelentése.
  • Ipari tevékenység folytatásához szükséges bejelentés.
Eljáró szerv

Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője.

Felettes szerv és jogorvoslat

Somogy Megyei Kormányhivatal.

Egyéb információk

A jegyző az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi. Telepengedély-köteles tevékenység esetében a jegyző a nyilvántartásba való bejegyzést követően, a korábban kiadott telepengedély bevonásával egyidejűleg a módosított adatoknak megfelelő telepengedélyt ad ki. A telep használatára jogosult személyében történő változás esetén a változást, annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult köteles bejelenteni. A telepen folytatott ipari tevékenység változása esetén az új tevékenység tekintetében az eljáró hatóság engedélyezési eljárás folytat le.

Tartalomjegyzék