Nagybajom város logója
Keresés
Close this search box.
Keresés
Close this search box.
Keresés
Close this search box.

Szociális ügyek

Szociális Iroda

Ügyintéző: Trollné Kis-Pál Katalin

Telefon: +36 82 556 950 (116-os mellék)

Email: trollne.kata@nagybajom.hu

Helyszín: Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal, 7561 Nagybajom, Fő u. 40.

Adatjavítás

Szolgáltatás indítása

Az eljárás kérelemre indul.

Jogosultak köre

Amennyiben a polgár a nyilvántartásban tárolt lakcímadataiban eltérést tapasztal, kezdeményezheti annak kijavítását. A kijavítás alapját okirattal kell igazolni.

Mit kell tennie?

A kérelmet be kell nyújtani.

Határidők

Azonnal, teljes eljárás lefolytatása esetén 60 nap.

Benyújtandó dokumentumok
  • személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány és
  • a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány (lakcímkártya) és
  • vagy építésügyi hatósági határozat, hatósági bizonyítvány
  • vagy tulajdoni lap, illetve ügyvéd által ellenjegyzett szerződés vagy
  • lakásbérleti szerződés
  • lakásszövetkezeti közgyűlési határozat.
Eljáró szerv

Nagybajom Város Önkormányzat Jegyzője.

Felettes szerv és jogorvoslat

Somogy Megyei Kormányhivatal.

Vonatkozó jogszabályok

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény, illetve a végrehajtására kiadott 146/1993.(X.26.) Kormányrendelet és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.

Fogalmak

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 5. §-a szerinti értelmezések.

Tartalomjegyzék