Tartalomjegyzék

6/2020. (VI.30) rendelet Nagybajom Város Önkormányzatának az 5/2019. (IX.24) rendelettel módosított 1/2019. (II.11.) rendelet módosítására

Hatályos: 2020-06-30 -tól

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34. §-a alapján az 5/2019. (IX.24.) rendelettel módosított 1/2019. /II.11 ./ számú rendelet módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az 1/2019. /II.11. / rendelet 2. §. /1/ bekezdése a következők szerint módosul.

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetését

711.343.429 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

1.196.757.714 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

561.759.969 Ft finanszírozási bevétellel,

76.345.684 Ft finanszírozási kiadással,

 

BEVÉTELI FŐÖSSZEGÉT: 1 273 103 398 Ft,

KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT: 1 273 103 398 Ft-ban

 

állapítja meg.

 

(2) A Képviselő-testület Nagybajom Város Önkormányzat:

tárgyévi költségvetési bevételét 711.343.429 Ft-ban,

ezen belül:

működési költségvetési bevételét 661 277 663 Ft-ban,

felhalmozási költségvetési bevételét 50 065 766 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület Nagybajom Város Önkormányzat :

tárgyévi költségvetési kiadását 1.196.757.714 Ft-ban,

ezen belül:

 • a.) működési költségvetési kiadását 992.466.894 Ft-ban,
  • aa.) személyi jellegű kiadásokat 293.009.132 Ft,
  • ab.) munkaadókat terhelő járulékokat 51.063.088 Ft,
  • ac.) dologi jellegű kiadásokat 282.160.284 Ft,
  • ad.) ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft,
  • ad.) speciális célú támogatásokat 115.102.238 Ft,
  • – ezen belül a lakástámogatás összegét 0 Ft,
  • af.) általános tartalékát 206.805.082 Ft,
  • ag.) kölcsönök nyújtása 1.000.000 Ft,
 • b.) felhalmozási költségvetési kiadását 247.617.890 Ft-ban,
  • ba.) beruházások előirányzatát 189.603.947 Ft,
  • bb.) felújítások előirányzatát 35.777.063 Ft,
  • bc.) egyéb kiadások, támogatások előirányzatát 22.236.880 Ft.
  • bd.) ezen belül kiemelt előirányzatként :
  • -intézményi beruházások összegét 0 Ft
  • – a lakásépítés összegét 0 Ft.
  • – államháztartáson belülre történő pénzeszköz átadás előirányzatait 0 Ft ,
  • – államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás előirányzatait 0 –ban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület Nagybajom Város Önkormányzat költségvetési hiányát :
 • a) működési költségvetési hiányát 287.862.161 Ft-ban,
 • b) felhalmozási költségvetési hiányát 197.552.124 Ft-ban,
 • c) finanszírozási célú kiadások hiányát 14.499.796 Ft-ban határozza meg.
(5) A Képviselő-testület Nagybajom Város Önkormányzat költségvetési hiány fedezeteként:
 • a.) előző év(ek) felhasználható pénzmaradványát 499.914.081 Ft-ban, állapítja meg,
 • melyből:
 • Működési célú pénzmaradvány igénybevétele: 302 361 957 Ft,
 • Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele: 197 552 124 Ft.

(6) A Képviselő-testület Nagybajom Város Önkormányzat finanszírozási célú műveletek kiadását 76.345.684 Ft-ban határozza meg, melyből:

Működési célú finanszírozási művelet kiadása: 76.345.684 Ft Felhalmozási célú finanszírozási művelet kiadása: 0 Ft.

(7) A Képviselő-testület Nagybajom Város Önkormányzat finanszírozási célú műveletek bevételét 61.845.888 Ft-ban határozza meg, melyből:

Működési célú finanszírozási művelet bevétele: 61.845.888 Ft Felhalmozási célú finanszírozási művelet bevétele: 0 Ft.

2. §

/1/

Egyidejűleg az 1/2019. (II.11.) önkormányzati rendelet 1., 3., 4. , 5. , 6 . 7., 8., 9., 11/a., 15. melléklete helyett jelen rendelet 1., 3., 4. , 5. , 6 ., 7., 8., 9.,11/a., 15. melléklete lép.

3. §.

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

 

Pirka Mátyás
polgármester                                                      
 
dr. Hornung Judit  
jegyző
 
Kihirdetve, Nagybajom 2020. június 30. 
     
dr. Hornung Judit

jegyző 

PDF letöltése

A rendelet letöltése
Mérete: 279 KB

Csatolmányok

táblázat letöltése

1. melléklet
Mérete: 25.7 KB

táblázat letöltése

3. melléklet
Mérete: 15.5 KB

dokumentum letöltése

4. melléklet
Mérete: 110.6 KB

dokumentum letöltése

5. melléklet
Mérete: 55.3 KB

dokumentum letöltése

6. melléklet
Mérete: 16 KB

dokumentum letöltése

7. melléklet
Mérete: 14.5 KB

dokumentum letöltése

8. melléklet
Mérete: 16.5 KB

dokumentum letöltése

9. melléklet
Mérete: 56.3 KB

dokumentum letöltése

11. melléklet
Mérete: 39.9 KB

dokumentum letöltése

15. melléklet
Mérete: 13.6 KB

Tartalomjegyzék